ARVODE &
ERSÄTTNINGAR

I slutet av varje termin sammanställs tränarnas arvode baserat på närvaron i SportAdmin. Verksamhetsansvariga skickar ut en färdig ifylld blankett som ni ska skriva under och lämna in på vårt kansli.

Vid tävlingar eller utbildningar på annan ort har ni rätt till traktamente. Ni ska då fylla i ersättningsblanketten med de uppgifter som efterfrågas. Har ni betalat något (t.ex. fika vid avslutning) ska även detta redovisas på ersättningsblanketten

Ersättningspolicy & arvoden

Ersättningsblankett


Alla tränare och hjälpföräldrar ska visa upp ett

REGISTERUTDRAG


Blanketten ska skrivas under och skicka in till polisen och visas upp för verksamhetsansvariga vartannat år. Handläggningstiden är ca 2 veckor. Mer information och länk till blanketten hittar du på polisens hemsida.

Förnyelser av

LICENSER


De tränare som har gått utbildningar och fått en licens inom exempelvis trampett och tumbling måste själva hålla koll på giltighetstiden för licensen. När det är dags att förnya eller göra en omlicensiering kontaktar ni er verksamhetsansvariga. Läs mer på gymnastikförbundets hemsida


OM OLYCKAN ÄR FRAMME


Om en gymnast eller tränare skadar sig, är det viktigt att veta vad du som tränare ska göra!

Om en av gymnasterna skadar sig under träning, tävling, uppvisning eller till/från träningen ska ni skicka denna blankett till deras målsman. Det är upp till dem att göra en skadeanmälan. Ni som tränare ska skriva under sista delen där ni intygar vad som har hänt.

Här finns en guide över första hjälpen

SPORTADMIN

Bekräfta gymnasterna i SportAdmin vid terminsstart.

Se till att kontaktuppgifterna till gymnasterna är uppdaterade.

Fyll i närvaro efter varje träning.

DIREKTANMÄLAN