FAMILJEGYMNASTIK EN ROLIG STUND FÖR BÅDE BARN OCH FÖRÄLDRAR!

Våra familjegymnastikgrupper vänder sig till de barn som vill utvecklas vidare i gymnastiken med stöd av sina föräldrar*. Barnet deltar tillsammans med 1 vuxen som aktivt ska kunna delta i uppvärmning, lekar samt hjälpa barnet att lära sig nya övningar i olika redskapsbanor. Konceptet går ut på att barnet tillsammans med den vuxna personen ska genom lekar och redskapsbanor träna på gymnastikens grundformer (åla, krypa, stödja, hänga, springa, gå, rulla, fånga, klättra, balansera). 

I basgrupperna tränar barnet på bland annat färger och antal, hämta och sortera saker, vänta på sin tur, samt ta instruktioner. Barnet utmanas motoriskt och får bland annat prova på att göra sina första kullerbyttor och dansa tillsammans med de andra barnen. Målet för gruppen är att föräldrar och barn ska ha en rolig stund tillsammans med varandra och andra barn.

I redskapsgrupperna får barnen prova på lite mer avancerade redskapsbanor och använder sig av specialanpassade redskap som används inom gymnastiken. I den äldsta gruppen (6-7 år) kommer träningen att vara lika jobbig och lärorik för barn som vuxna.

Inför varje vår- och hösttermin släpper vi platser till gruppen och anmälan görs via bokningssidan.

*Det är 1 vuxen som ska delta under träningen och det behöver inte vara en förälder utan kan också exempelvis vara farfar som är med. Det behöver inte vara samma vuxna som kommer varje gång. Syskon får inte följa med (undantag för ammande syskon).

 

FAMILJEGYMNASTIK BAS

1-2 ÅR

Förkunskaper Barnet ska kunna gå och ska vara 1-2 år gammalt.

Föräldrar & anhöriga För att börja i gruppen ska 1 vuxen eller anhörig vara aktiv tillsammans med sitt barn. 

Antal träningar 8 st á 45 minuter.

Lov & röda dagar Familjegymnastiken har under vissa lovdagar träning. Mer information kommer att skickas ut av huvudtränare vid terminsstart.

Platser, dagar och tider Finns att se på bokningssidan under bokningsperioderna inför terminsstarterna VT & HT.

FAMILJEGYMNASTIK BAS

2-3 ÅR | 3-4 ÅR | 4-5 ÅR

Förkunskaper Barnet ska kunna gå och ska vara inom angiven ålder för gruppen.

Föräldrar & anhöriga För att börja i gruppen ska 1 vuxen eller anhörig vara aktiv tillsammans med sitt barn. 

Antal träningar 8 st á 50 minuter.

Lov & röda dagar Familjegymnastiken har under vissa lovdagar träning. Mer information kommer att skickas ut av huvudtränare vid terminsstart.

Platser, dagar och tider Finns att se på bokningssidan under bokningsperioderna inför terminsstarterna VT & HT.

FAMILJEGYMNASTIK REDSKAP

2-3 ÅR | 4-5 ÅR | 6-7 ÅR

Förkunskaper Minst en termin i familjegymnastik bas och barnet ska vara inom angiven ålder för gruppen.

Föräldrar & anhöriga För att börja i gruppen ska 1 vuxen eller anhörig vara aktiv tillsammans med sitt barn. 

Antal träningar 8 st á 50 minuter. 6-7 års gruppen tränar 60 minuter.

Lov & röda dagar Familjegymnastiken har under vissa lovdagar träning. Mer information kommer att skickas ut av huvudtränare vid terminsstart.

Platser, dagar och tider Finns att se på bokningssidan under bokningsperioderna inför terminsstarterna VT & HT.