UNGDOMSGYMNASTIK GRUPPEN TRÄNAR I EN SPECIALANPASSAD GYMNASTIKHALL MED INSLAG FRÅN FLERA DISCIPLINER

Genom stationsträning tränar gymnasterna på gymnastiska grundövningar inspirerat från både truppgymnastiken och artistisk gymnastik. Gruppen använder sig av redskapen barr, bom, airfloor, trampett, satsbräda, friståendegolv, trampolin samt mycket mer i sin stationsträning.

Under vissa träningar har gruppen inslag från andra angränsande dicipliner som parkour, tricking och dans.

Inför varje vår- och hösttermin släpper vi platser till gruppen och anmälan görs via bokningssidan.

UNGDOMSGYMNASTIK

13-16 ÅR

Förkunskaper Inga förkunskaper krävs. Gymnasten ska minst fylla 13 år under året.

Föräldrar & anhöriga Gymnasterna tränar själva utan sina föräldrar i hallen.

Antal träningar 10 st á 90 minuter.

Lov & röda dagar Under lov & röda dagar har vi inte schemalagd träning.

Träningsupplägg
Samling (5 minuter). Plocka fram redskap (5 minuter). Uppvärmning (10 minuter). Stretch & grundpositioner (5 minuter). Stationsträning (55 minuter). Plocka bort redskap (5 minuter). Avslut (5 minuter).

Platser, dagar, tider & åldersindelning Finns att se på bokningssidan under bokningsperioderna inför terminsstarterna VT & HT.