HOPP&VOLT EN GRUPP DÄR TRÄNINGEN INSPIRERAS AV TRUPPGYMNASTIK

Genom stationsträning tränar gymnasterna på gymnastiska grundövningar som framåt- och bakåtkullerbytta, huvudstående, handstående, brygga, hjulning och rondat. Utöver grundträningen övar vi även på mer utmanande övningar med inriktning på truppgymnastik, som handvolt och frivolt på trampett. Vi använder oss av redskapen trampett, satsbräda, ringar, räck, rep, bom, plint, bänkar och matta.

I våra Hopp&Volt-grupper så är det mer fokus på gymnastiken och tekniken och i de äldre grupperna är det mindre lek jämfört med i våra redskapsgrupper.

Nivå 2 är en fortsättning på nivå 1. Efter minst 1 termin i nivå 1 får gymnasterna behörighet vid återanmälan att göra en anmälan till nivå 2.  I nivå 2 fortsätter gymnasterna att träna på övningarna från nivå 1 och lägger till flickis och kombinationer av tidigare övningar. 

Nivå 3 är en fortsättning på nivå 2. Efter minst 1 termin i nivå 2 får gymnasterna behörighet vid återanmälan att göra en anmälan till nivå 3.  Gymnasterna utmanas genom att få utveckla de övningar som tränas i nivå 2 t.ex. genom att kombinera flera övningar efter varandra eller lägga till svårare moment. Nytt i nivå 3 är att gruppen tränar i en utrustad hall för truppgymnastik och vi lägger nu till trampolin och ytterligare anpassade redskap i stationsträningen. 

Till våra yngre grupper tar vi gärna emot hjälp av föräldrar som är med och stöttar våra ledare och barn under träningen. Läs mer om rollen som hjälpförälder här.

Inför varje vår- och hösttermin släpper vi platser till gruppen och anmälan görs via bokningssidan.

HOPP&VOLT NIVÅ 1

NIVÅ 1 FRÅN 7 ÅR

Förkunskaper Inga förkunskaper krävs. Gymnasten ska vara inom angiven ålder för gruppen.

Föräldrar & anhöriga Gymnasterna tränar själva utan sina föräldrar i hallen.

Antal träningar 10 st á 55 minuter.

Träningsupplägg
Samling (5 minuter). Uppvärmning (10 minuter). Stretch & grundpositioner (5 minuter). Stationsträning (25 minuter). Eventuellt bortplock (5 minuter). Avslut (5 minuter).

Lov & röda dagar Under lov & röda dagar har vi inte schemalagd träning.

Platser, dagar, tider & åldersindelning Finns att se på bokningssidan under bokningsperioderna inför terminsstarterna VT & HT.

HOPP&VOLT NIVÅ 2

NIVÅ 2

Förkunskaper Minst 1 termin i Hopp&Volt nivå 1 eller Barr&Bom.

Föräldrar & anhöriga Gymnasterna tränar själva utan sina föräldrar i hallen.

Antal träningar 10 st á 85 minuter.

Lov & röda dagar Under lov & röda dagar har vi inte schemalagd träning.

Platser, dagar och tider Finns att se på bokningssidan under bokningsperioderna inför terminsstarterna VT & HT.

HOPP&VOLT NIVÅ 3

NIVÅ 3

Förkunskaper Minst 1 termin i Hopp&Volt nivå 2. Gymnasten bör även kunna följande övningar med god teknik: rondat, handvolt och flickis på airfloor samt grupperad frivolt på trampett.

Föräldrar & anhöriga Gymnasterna tränar själva utan sina föräldrar i hallen.

Antal träningar 10 st á 90 minuter.

Lov & röda dagar Under lov & röda dagar har vi inte schemalagd träning.

Platser, dagar och tider Finns att se på bokningssidan under bokningsperioderna inför terminsstarterna VT & HT.