PRISER FÖR BREDDVERKSAMHETEN

REDSKAPSGYMNASTIK

MEDLEMSAVGIFT + TRÄNINGSAVGIFT 

Medlemsavgift
Betalas VT och gäller hela året

300 kr

Träningsavgift
Betalas varje termin

950 kr

Basförsäkring
Ingår

0 kr

HOPP&VOLT / BARR&BOM

MEDLEMSAVGIFT + FÖRSÄKRING + TRÄNINGSAVGIFT (OLIKA PRIS BEROENDE PÅ GRUPP)

Medlemsavgift
Betalas VT och gäller hela året

300 kr

Träningsförsäkring
Betalas under HT och gäller även under VT

200 kr

Träningsavgift Hopp&Volt nivå 1
Betalas varje termin

950 kr

Träningsavgift Hopp&Volt nivå 2
Betalas varje termin

1100 kr

Träningsavgift Hopp&Volt nivå 3
Betalas varje termin

1300 kr

Träningsavgift Barr&Bom
Betalas varje termin

1300 kr

FAMILJEGYMNASTIK

MEDLEMSAVGIFT + TRÄNINGSAVGIFT (OLIKA PRIS BEROENDE PÅ GRUPP)

Medlemsavgift
Betalas VT och gäller hela året

300 kr

Träningsavgift Bas 1-2 år /  2-3 år (Källvindshallen)
Betalas varje termin

900 kr

Träningsavgift Bas 2-3 år / 4-5 (Oxelbergen)
Betalas varje termin

800 kr

Träningsavgift redskap (Källvindshallen)
Betalas varje termin

900 kr

Basförsäkring
Ingår

0 kr

FAMILJEPARKOUR

MEDLEMSAVGIFT + TRÄNINGSAVGIFT 

Medlemsavgift
Betalas VT och gäller hela året

300 kr

Träningsavgift
Betalas varje termin

950 kr

Basförsäkring
Ingår

0 kr

PARKOUR

MEDLEMSAVGIFT + FÖRSÄKRING + TRÄNINGSAVGIFT (OLIKA PRIS BEROENDE PÅ GRUPP)

Medlemsavgift
Betalas VT och gäller hela året

300 kr

Träningsförsäkring
Betalas under HT och gäller även under VT

255 kr

Träningsavgift Nivå 1
Betalas varje termin

950 kr

Träningsavgift Nivå 2
Betalas varje termin

1100 kr

TRICKING

MEDLEMSAVGIFT + FÖRSÄKRING + TRÄNINGSAVGIFT (OLIKA PRIS BEROENDE PÅ GRUPP)

Medlemsavgift
Betalas VT och gäller hela året

300 kr

Träningsförsäkring
Betalas under HT och gäller även under VT

255 kr

Träningsavgift Nivå 1
Betalas varje termin

1100 kr

Träningsavgift Nivå 2
Betalas varje termin

1300 kr

Träningsavgift Nivå 3
Betalas varje termin

1900 kr

UNGDOM- / VUXENGRUPP

MEDLEMSAVGIFT + FÖRSÄKRING + TRÄNINGSAVGIFT (OLIKA PRIS BEROENDE PÅ GRUPP)

Medlemsavgift
Betalas VT och gäller hela året

300 kr

Träningsförsäkring
Betalas under HT och gäller även under VT

200 kr

Träningsavgift Ungdomsgymnastik 13-16 år
Betalas varje termin

1300 kr

Träningsavgift Vuxengymnastik (Eneby)
Betalas varje termin

1100 kr

Träningsavgift Vuxengymnastik (Källvindshallen)
Betalas varje termin

1300 kr

SENIORTRÄNING

MEDLEMSAVGIFT + TRÄNINGSAVGIFT 

Medlemsavgift
Betalas VT och gäller hela året

300 kr

Träningsavgift
Betalas varje termin

500 kr

Basförsäkring
Ingår

0 kr