TRICKING EN SPORT DÄR ELEMENT FRÅN GYMNASTIK, AKROBATIK, BREAKDANCE OCH KAMSPORT BLANDAS.

Varje utövare formar sin egen stil av trick på ett kreativt och estetiskt sätt. Tricken kategoriseras in i flips, twists, kicks och combos.

I Tricking nivå 1 så lär vi oss grunderna inom tricking, vi kommer att öva på bassparkar som hook, roundhouse och tornado. Vi kommer även att jobba på enklare trick och "transitions" som b-kick, aerial och scoot samt öva på basvolterna backflip, frontflip och sideflip. Utöver trickinggrunderna så kommer vi också lära oss bl.a. kullerbyttor och hjulningar. Under terminen kommer vi dessutom lära oss hur vi slår samman de olika rörelserna på bästa sätt för att skapa kombinationer. Allt detta lär vi in på friståendegolvet och via stationer med redskap t.ex. satsbrädor, block, mattor.

I nivå 2 så är träningarna strukturerade på samma sätt som nivå 1 men med mer avancerade övningar. Vi kommer börja med svårare varianter av tricken vi lärde oss i nivå 1 som b-twist och moonkick, vi börjar även att öva på skruvteknik i våra basvolter (backflip, frontflip, sideflip). Extra fokus lägger vi nu också på våra kombinationer genom att lära oss mer avancerade “transitions” som raiz och masterscoot, men även via nya fotplaceringar och insteg som används för att skapa så bra trickingkombinationer som möjligt. Under terminen kommer vi ibland också att ha tillfällen då vi tränar fritt, vilket innebär att eleverna själva väljer vad de ska träna på.

I nivå 3 kommer utövarna själva att ansvara lite för uppstyrningen av träningen för att den ska passa enskilda behov så bra som möjligt. Detta innebär att nivån vi utövar på är helt upp till oss själva. Detta sker dock självfallet med hjälp av tränare som alltid kommer finnas med för att bidra med ledd uppvärmning, övningar, idéer och utmaningar för de som vill. I denna grupp övar vi på volter av högre nivå, det inkluderar exempelvis backflip, sideflip och frontflip för parkourutövarna och cork, cart full, gainer och webster för trickingutövarna. Under de första passen kommer tränarna att hjälpa utövarna att bygga upp en individuell planering inför terminen. 

TRICKING NIVÅ 1

NIVÅ 1 FRÅN 10 ÅR

Förkunskaper Inga förkunskaper krävs. Barnet ska minst fylla 10 år under året. Om intresset för tricking finns innan året man fyllt 10 år rekommenderar vi er att träna i en parkour eller gymnastikgrupp tills dess.

Föräldrar & anhöriga Utövarna är på träningen själva utan sina föräldrar i hallen.

Antal träningar 10 st á 90 minuter.

Träningsupplägg
Samling (5 minuter). Uppvärmning (10 minuter). Längor - repetera grundläggande övningar fram och tillbaka över friståendet, övningarna varierar beroende på vilket trickingmoment passet fokuserar på (15 minuter). Plocka fram (10 minuter). Stationer (30 minuter). Plocka undan (10 minuter). Avslut och stretch (10 minuter).

Lov & röda dagar Under lov & röda dagar har vi inte schemalagd träning.

Platser, dagar och tider Finns att se på bokningssidan under bokningsperioderna inför terminsstarterna VT & HT.

TRICKING NIVÅ 2

NIVÅ 2

Förkunskaper Detta är en fortsättningsgrupp och det krävs en rekommendation från tränarna för att börja i denna grupp. Gruppen har därför ingen öppen anmälan.

Föräldrar & anhöriga Utövarna är på träningen själva utan sina föräldrar i hallen.

Antal träningar 10 st á 90 minuter.

Träningsupplägg
Samling (5 minuter). Uppvärmning (15 minuter). Längor - repetera grundläggande övningar fram och tillbaka över friståendet, övningarna varierar beroende på vilket trickingmoment passet fokuserar på (15 minuter). Plocka fram (10 minuter). Stationer (30 minuter). Plocka undan (5 minuter). Avslut och stretch (10 minuter).

Lov & röda dagar Under lov & röda dagar har vi inte schemalagd träning.

Platser, dagar och tider Meddelas av huvudtränare när utövaren blir tillfrågad en plats i gruppen.

TRICKING NIVÅ 3

NIVÅ 3

Förkunskaper Detta är en fortsättningsgrupp och det krävs en rekommendation från tränarna för att börja i denna grupp. Gruppen har därför ingen öppen anmälan.

Föräldrar & anhöriga Utövarna är på träningen själva utan sina föräldrar i hallen.

Antal träningar 90 minuter terminsvis (jan-jun & sep-dec).

Träningsupplägg
Samling (5 minuter). Gemensam uppvärmning (10 minuter). Vi tränar på det vi vill förbättra med hjälp av tränarna (60 minuter). Avslut och stretch (10 minuter).

Lov & röda dagar Under lov & röda dagar har vi inte schemalagd träning.

Platser, dagar och tider Meddelas av huvudtränare när utövaren blir tillfrågad en plats i gruppen.